Zaniżając wartość celną towaru na granicy, zmniejsza się koszty podatkowe

Podstawę odpisów amortyzacyjnych importowanych środków trwałych stanowi cena nabycia, która obejmuje cło i akcyzę.
Strona 1 z 11