Tag » Sąd Administracyjny

Po informację do urzędnika można zwrócić się również mailowo

Za postulat pisemny o dojście do informacji publicznej należy również
uznawać przesłanie zapytania e-mailem – i owo nawet wtedy, gdy do jego
autoryzacji nie zostanie użyty podpis elektroniczny – stwierdził kuba wojewódzki Sąd…

Twórca FSM potępiany przez PiS i Solidarność. W obronie stają PO i prezydent Bielska-Białej

kuba wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę bielskich radnych na rozstrzygnięcie wojewody śląskiego, który uznał, że nadanie rondu imienia twórcy Fabryki Samochodów Małolitrażowych Ryszarda Dziopaka narusza ustawę…

NSA oddalił skargę kasacyjną RPO ws. większych cięć w Puszczy Białowieskiej

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił we wtorek skargę kasacyjną Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara w sprawie decyzji ministra środowiska umożliwiającej zwiększenie cięć na terenie Nadleśnictwa Białowieża – poinformowano na…

Budżet nie będzie finansował wycieczek na Kubę

Lekarz, który rzekomo odbył szkolenie językowe w
egzotycznym kraju, nie ujmie wyjazdu w kosztach podatkowych – orzekł
wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny.

Handel przez internet, ale przychód w konkretnym kraju

Nie wystarczy twierdzić, że sprzedaż za pośrednictwem
Allegro była prowadzona z terytorium innego państwa Unia Europejska. Muszą być na owo
dowody, choćby tak oczywiste, jakże ewidencjonowanie przychodów za granicą
– przypomniał…

Stary sprzęt w nowym opakowaniu. Tax free sprzyja nadużyciom

Sprzedawcy nie muszą sprawdzać, czy podróżni spoza Unia Europejska wywożą towary na cele handlowe czy osobiste – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Mimo korzystnego wyroku, eksperci sami przyznają, że obecne prawo są patogenne i…

Sąd nie powstrzyma wycinki w Puszczy Białowieskiej

Decyzja o zwiększeniu wyrębu drzew w białowieskich
lasach nie podlega kontroli sądowej – uznał wczoraj kuba wojewódzki Sąd
Administracyjny w Warszawie.

Kto oszukał, ten zapłaci pięć razy więcej

Nawet jeśli ktoś zostanie
ubezwłasnowolniony, nie uniknie sankcyjnego podatku za
okres, kiedy miał pełną zdolność do
czynności prawnych i naraził budżet na straty
– wynika z wyroku Naczelny Sąd Administracyjny.

NSA: Wiedzę zdobywa się nie tylko po to, aby zdać egzamin

skarb państwa nie może odmówić wykładowcy zwolnienia z Podatek od towarów i usług przewidzianego dla usług
z zakresu kształcenia zawodowego zaledwie dlatego, że
wykładów słuchają studenci szkoły
wyższej – orzekł Naczelny Sąd…

VAT: Auto zastępcze należy traktować tak jak testowe

Udostępnianie samochodów klientom, którzy swoje pojazdy oddali do serwisu, pozostaje w ścisłym związku z działalnością
dealera samochodowego. W związku z tym przysługuje mu
system prawny do odliczenia całego Podatek od towarów i…

Strona 1 z 2612345...Ostatnia »